Nytt rør i drift

Det er spennende dager for Glitrevannverket. Et helt nytt rørstrekk skal settes i drift og etter hvert fungere som «by-pass» forbi et av våre viktigste høydebasseng. Ett skritt til på veien mot enda sikrere vannforsyning til Drammens befolkning og som en bieffekt, produksjon av grønn, ren elkraft.

Bilde: en mann i arbeidsklær står klar til å vri på en ventil og har en nødradio telefon i andre hånden.
Klar til å åpne ventilen. Da er et kjekt å ha nødradioen for å koordinere. Foto Mårten Kyte

780 meter med nye strekkfaste duktile støpejernsrør, diameter 600 mm er lagt ned den bratte lia fra Landfall vannbehandlingsanlegg til Øvre Åssiden høydebasseng. Det er dette røret som nå skal settes i drift for første gang.

Forrige uke ble røret spylt og klorert, trykktestet, reduksjonsventiler ble prøvejustert og til slutt ble det tatt vannprøver. Når drifta har blitt kjent med styringen av ventiler og vannprøvene er fine, føres vannet for første gang via dette rørt og inn i Øvre Åssiden høydebasseng.

Inn i høydebassenget fra annen retning

Normalt renner vannet via en sjakt som går rett ned inne i fjellet fra Landfall vannbehandlingsanlegg og kommer ut innerst i høydebassenget. Når det nye røret nå settes i drift vil vannet i en kortere periode komme inn i høydebassenget fra andre siden. Vannet slippes rolig inn via røret så sannsynligvis vil det ikke virvle opp noe misfarget vann fra tunnellebunnen i denne operasjonen, men dette er helt nytt og det er vanskelig å helt forutsi konsekvensene.

Øvre Åssiden høydebasseng tømmes

Når det nye røret og ventilene har vært prøvekjørt en ukes tid og alt fungerer tilfredsstillende, skal vannet slippes direkte videre i rørsystemet uten å gå veien innom høydebassenget. De neste ukene blir det da en direkte kjøring utenom høydebassenget. I denne perioden er Øvre Åssiden høydebasseng tomt og det vil foregå arbeider inne i tunnelen. Blant annet skal det nye røret forlenges innover, slik at når vannet igjen kobles innom bassenget vil det komme ut av røret omtrent på samme sted som sjakten i dag kommer ned. Dette gjør vi for å sørge for god sirkulasjon og utskifting av vann i høydebassenget.

 Mens det er tomt vil bassenget rengjøres og geologer skal inn å se på fjellet.

Tilbake til forbedret normal

Når alt er i orden kobles vannet tilbake til normal drift via bassenget. Men nå med mulighet til å føre vann fra Landfall vannbehandlingsanlegg både via sjakten og/eller via det nye røret.

Når normal vannforsyning igjen er etablert starter forberedelsene til kraftproduksjon. Les mer.

Målet med prosjektet

Bedre, tryggere og mer robust forsyningssikkerhet til Konnerud og Nedre Eiker. Vannforsyningen blir sikrere ved at vannet kan føres forbi høydebassenget. Da kan dette driftes og vedlikeholdes etter dagens krav, og vi har en reserve om det skulle skje noe med bassenget.

To positive bieffekter:

  1. Glitrevannverket har fått muligheten til å utnytte energien i vannet til å produsere ren, grønn elkraft.
  2. Den gamle høyspentledningen som gikk opp lia fra Øvre Åssiden til Landfall er lagt i bakken ved siden av vannrøret og luftspennet er nå fjernet.

Bilde: en kraftledning går gjennom skogen på et bilde. På neste bilde er ledningen borte og stolpen kuttet ned.
Kraftledningen er lagt ned i bakken langs røret. Luftspennet er fjernet.

Forhistorie

Prosjektet startet i april 2020, da begynte vi å legge det nye røret fra Landfall vannbehandlingsanlegg og ned Åssiden til høydebassenget. Les mer. Røret lå klart på slutten av 2020. Da begynte jobben med å bygge kraftverk der røret skal gå inn i høydebassenget.

I august 2021 var det hektisk aktivitet med å skifte ut ventiler, vannmålere og rørdeler for at det skal være sikkert å ta i bruk det nye røret. Les mer.

Bilde: To men jobber med å skru en rørdel inn på et stort vannrør.
Ny rørdel skrus på plass av folk fra Glitrevannverket og Energi Teknikk AS.