Spyling av vannledningene

I uke 24 og 25 vil Glitrevannverket spyle store deler av ledningsnettet sitt. Arbeidet vil i hovedsak foregå på nattestid. Spyling foretas med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.  

Glitrevannverket leverer vann til eierkommunene Drammen, Lier og Asker, samt til Frogn og til deler av Holmestrand kommune. Vannet overføres via ett stort ledningsnett. Over tid kan det samle seg ett belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av våre tuneller og ledninger med jevne mellomrom.

Nå står store deler av hovedvannledningsnettet i Drammen og Lier for tur. Vannet fra spylingen vil bli sluppet ut på egnede punkter i ulike vassdrag, blant annet i Drammenselva og Lierelva.

Varsling fra kommunen

Det blir spylt ett og ett lednings strekk hver natt og det vil kunne påvirke vannkvaliteten i noen områder mens spylingen pågår og i noen timer i etterkant. Om du kan bli berørt av spylingen vil du motta en sms fra kommunen. Her står det når du eventuelt vil merke noe og hvordan du skal forholde deg. Les mer på Drammen og Lier kommunes hjemmesider.

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Her kan du lese mer om hvordan du kan forholde deg ved misfarget vann. 

Hvorfor spyler vi på natten? 

Årsaken til at vi spyler nattestid med forberedelser og gjennomføring i tidsperioden kl 21.00-06.00 er for å skape minst mulig problemer for våre kunder. På denne tiden er det minst vannforbruk og dermed færrest mulig som blir påvirket.

Har du ikke blitt varslet?

Da har kommunen sannsynligvis ikke tilgang til din kontaktinformasjon.

Les hvordan du kan oppdatere din elektroniske kontaktinformasjon om du bor i:

Drammen , Lier  , Asker