Hvorfor innføres det vanningsrestriksjoner?

Dersom alle bruker mye vann på en gang, for eksempel med hagevanning, kan vi få dårlig trykk på vannet og misfarget vann i springen. Det går også ut over slokkevannskapasiteten. For å unngå dette har flere av kommunene i distriktet vårt innført vanningsrestriksjoner, juni 2023.

Alle som har kommunal vannforsyning, er underlagt kommunale avtalevilkår for vann og avløp. I disse vilkårene står det at kommunen kan innføre restriksjoner på vannet. Restriksjoner kan gjelde generelt eller for spesielle formål – for eksempel bruk av hageslange til vanning i hagen. Restriksjonene kan gjelde hele kommunen eller deler av den. Kommunen skal alltid ha en god grunn før det innføres vanningsrestriksjoner.

Glitrevannverket leverer vann til Lier, Drammen, Asker, Frogn og Holmestrand kommuner. Kommunene har ansvaret for å levere vannet videre til sine innbyggere. Dersom restriksjonene skyldes for lite vann i vannkildene vil restriksjonene gjelde alle fem kommunene. Er det kommunale forhold som er årsaken til vanningsrestriksjonene er det den enkelte kommune som avgjør om restriksjoner skal innføres eller ikke.

Vi oppfordrer alltid innbyggerne våre om å ikke sløse med verdens viktigste ressurs – vannet. Nå i sommermånedene er dette spesielt viktig.

Vanningsrestriksjonene gjelder bare bruk av vannslange og vannspreder. Det er helt i orden å vanne bed og busker med vannkanne.

Status vanningsrestriksjoner

(sist oppdatert 01.08.23)

Drammen kommune og Frogn kommune

Drammen kommune og Frogn kommune har hatt vanningsrestriksjoner i sommer på grunn av at mange i kommunene vannet samtidig. Dette kan gjøre at noen opplever dårligere vanntrykk og misfarget vann. Begrensingene er også innført for å ivareta kapasiteten på slokkevann. Det er viktig at brannvesenet har nok trykk i vannslangene når de skal slokke branner.

Restriksjonene i Drammen kommune er opphevet (01.08.23).

Frogn kommune slipper opp på restriksjonene (23.06.23).

Asker kommune og Holmestrand kommune

Kommunene Asker og Holmestrand har vanningsrestriksjoner hver sommer. Årsaken er den samme som i Drammen kommune – det er nødvendig for å opprettholde et godt nok vanntrykk, sikre godt drikkevann og å påse at brannvesenet har nok vann til brannslukning.

Restriksjoner i Asker kommune.

Restriksjoner i Holmestrand kommune.

Lier kommune

Lier kommune har per i dag ikke innført vanningsrestriksjoner.

Bilde: en hånd som holder en vannslangeog vanner
Kommunen kan legge begrensninger på vanning, blant annet med slange.

Stauts for våre drikkevannskilder

Glitrevannverket har tre vannkilder. Dette er Glitre, Røysjø og Holsfjorden. Alle tre vannkildene har høy vannstand og god kapasitet.

Følg med på magasinnivået (hvor høyt vannet står) i kildene våre.  

Spar på vannet!

Vann er verdifullt, faktisk verdens viktigste ressurs. Vi oppfordrer derfor alltid alle til å unngå unødvendig bruk av vann.

Sammen med kommunene jobbes det systematisk med å holde vannforbruket nede. Dette skjer blant annet med aktiv lekkasjekontroll.

Du som innbygger kan også bidra med å holde vannforbruket nede. Gjennomsnittlig vannforbruk per person er hele 130 liter per dag, så her har vi alle en mulighet for å spare. Under ser du våre beste tips!

Fornuftig hagevanning:

 • Prioriter blomster og busker.
 • Plenen din er robust og tåler godt å tørke ut. Når regnet kommer blir den grønn igjen.
 • Vann med vannkanne, unngå vannspreder.
 • Vann om kvelden. På dagtid fordamper mye av vannet med en gang.
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at plenen ikke klippes for kort. Da tåler den bedre sol og tørke.
 • Vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignede bør ikke gjøres når det er lange varmeperioder.
 • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte, det vil si 2-3 cm vann.
 • Pass på at utendørskraner ikke står og lekker.
 • Samle opp regnvann og bruk til vanning

Generelle vannsparetips:

 • Ta kortere dusjer, unngå å bruke badekar. Da sparer du både strøm og vann!
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle.
 • Sørg for at du ikke har lekkasjer innendørs som dryppende kraner, rennende toaletter og lignende.
 • Skru av vannet mens du pusser tennene.
 • Se på vannmåleren din når du vet det ikke blir brukt vann. Endrer tallet seg er det vann som renner et eller annet sted.
 • Ikke tøm vann i vasken, bruk det til vanning