Automatisk overvåkning av vannkvalitet

Bilde: av et automatisk vannmålersystem

Colifast er en patenterte teknologi som raskt skal kunne påvise om det er bakterier i vannet. I disse dager monterer vi den andre colifasten på nettet vårt.

Bildet viser Colifast som akkurat er montert på Øvre Åssiden høydebasseng. Fra tidligere har vi montert en på brokaret ventilkammer. Colifast er et helautomatisk analyseinstrument som systematisk analyserer vannprøver for bakterier. Med dette utstyret kan vi raskere få en indikasjon på om det har kommet forurensning i vannet og dermed sette i gang gode forebyggende tiltak. Dette er et supplement til de vanlige vannprøvene vi tar hver uke og er med på å øke sikkerheten i vannforsyningen.