09.09.15 Helene Justad og Dråpen. F Flemming Larsen