Sirkulasjon

Tegning: sjiktning i vannet vinter, vår, sommer og høst