Eskild Myhre ved beverdam

En mann står ved siden av en beverdam. Det er vinter