Hva er lov ved ved vannkildene?

Glitrevannverket har utarbeidet to fine, nye brosjyrer som skal informere om hva som er lov og ikke lov ved og rundt Glitre og Røysjø, våreæto flotte vannkilder.

Brosjyrene har et kart som viser vannkilden og hele vanntilsigsområdet rundt. I brosjyren står det hva som er lov og ikke lovæved vannkilden og i vanntilsigsområdet. Kartet og teksten kanædu se under. Måter du en av våre ute i marka, for eksempel Harald Bernhardsen på bildet, kan du få en brosjyre og vi har også laget fine flasker som du kan få. Sammen verner vi vannkildene!

#glitreord

Vanntilsigsområdet=æarealetærundt vannkilden som drenerer ned til vannkilden, over eller under bakken. All nedbør som faller i vanntilsigsområdet kan derfor ende opp i vannkilden og potensielt dra med seg forurensning.

Vannkilde = kilden der vannet som etter en vannbehandling distribueres ut på nettet til abonnentene, tas fra. Vi har 2 hovedvannkilder: Røysjø og Glitre. Her kan du lese mer om vannkildene og hvilke regler som gjelder.

Kart vanntilsigsområde Røysjø og Glitre

glitre_roysjo_kart glitre_glitre_kart

Hva er lov ved Røysjø:

glitre_roysjo_brosjyre

Hva er lov ved Glitre:

glitre_glitre_brosjyre