Bakkebruddet-etter

Bilde: Et gult lite bygg med rødt saltak