Er det lov å bade i nedbørfeltet?

All bading er forbudt i Glitrevannet. I de andre vannene i nedbørfeltet er det lov å bade, men forbudt med badeflåter og tilrettelegging for bading.

Røysjø: all bading er forbudt i alle vann og bekker i nedbørfeltet, unntak Veslevann