Er det lov å kjøre moped i nedbørfeltet?

På veiene ved Glitre er det inntil videre tillatt å bruke moped med motorytelse på inntil 50 ccm. Dette gjelder ikke for de andre nedbørfeltene.