Er det lov å fiske i nedbørfeltet?

Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt med gjeldene fiskekort og iht gjeldene lover. Død fisk og fiskeslo skal ikke kastes i nedbørfeltet (Røysjø). Vi ber om at fiskere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden.

Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no 

Glitrevannverket har pålegg om fiskeutsetting i Glitrevannet i sine konsesjonsvilkår. DOFA og Drammen sportsfiskere er ansvarlig for å drive fiskekultivering i Glitre.