Er det lov å jakte i nedbørfeltet?

Det er ikke innført spesielle innskrenkninger på jaktutøvelse, viltpleie, viltoppsyn utover gjeldene lover og forskrifter. Vi ber om at jegere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Se for øvrig inatur.no  for jaktkort.