Er det lov å sykle i nedbørfeltet?

Ja, syklister er velkommen inn på skogsbilveiene. Vi ber om at alle som ferdes på sykkel i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Organisert sykling og sykkelritt er derimot forbudt.

I Finnemarka er Glitrevannverket med på et skiltsamarbeid som skal gjøre det enklere finne fine sykkelturer på skogsbilveiene i Finnemarka. Det er DNT Drammen og omegn som organiserer skiltprosjektet.