Er det lov til å bruke kano, gummibåt eller annen type båt på vannene i nedbørfeltet?  

All menneskelig aktivitet på vannene medfører en fare for forurensning. Vi har derfor følgende klausuleringer

Glitre: Det er forbudt å bruke båt, kano og alle lignende farkoster på Glitre. I vannene i nedbørfeltet er det lov å bruke kano men ikke organisert aktivitet.

Røysjø: Det er forbudt å bruke båt, kano og lignende farkoster i alle vannene i nedbørfeltet, unntak er Veslevann.