Er det trygt å drikke vannet fra springen?

JA! Vannet du får i springen har gjennomgått en sikker vannbehandling før den går ut på nettet. I tillegg tas det prøver ukentlig både av Glitrevannverket og kommunen for at vannet du får skal være helt sikkert.

Glitrevannverket har 4 vannbehandlingsanlegg:

Glitrevannet behandles ved 1. Landfall ved Landfalltjern eller ved 2. Kleivdammen i Lier. 3. Sylling behandler vann fra Holsfjorden og 4. Røysjø behandler vann fra Røysjø (ligger i Sande).

Landfall, Sylling og Kleivdammen har kloring og UV-bestråling for å ta liv av parasitter og bakterier. Røysjø har kloring. Røysjø og Glitrevannet betegnes som svært godt beskyttede vannkilder i forhold til alle typer av aktivitet og vanninntaket er dypt nede.

Sikkerheten i drikkevannsforsyningen er noe vi i Glitrevannverket tar svært alvorlig, og vi er i jevnlig dialog med all tilgjengelig fagekspertise. Vi anser vannet vi levere som svært trygt; noe 30 år med historie uten problemer med sykdomsutbrudd viser.