Hva gjør jeg når jeg får kokevarsel fra kommunen?

Har kommunen anbefalt koking av vannet bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vi og kommunen tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler kommunen til mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel.  

Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokevarselet gjelder alt vann til drikke og matlaging.   

For information in english!

Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her.

Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here.