Hvem er grunneier i nedbørfeltet?

Det er flere grunneiere, men Statskog SF er den størst grunneieren ved Glitrevannet.

Ved Røysjø er det flere grunneiere.

Glitrevannverket er i dialog med grunneierne og setter stor pris på deres samarbeid for å verne om vannkildene.