Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?

Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet.

Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt.

Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert aktivitet er som hovedregel ikke tillatt.

Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfeltene til drikkevannskilder og reservevannkilder.

 

Restriksjoner for allmennheten i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:

  1. Glitrevannet i Finnemarka, «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003
  2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørsfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
  3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
  4. Setervann i Røyken (reservevannkilde )
  5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)