Hvordan kan jeg spare vann?

Når du installert husvannmåler betaler du for det vannet du bruker. Det er derfor lurt å spare på vannet. Rent vannet er også en verdifull ressurs som vi ikke bør sløse med.

Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk – og ofte lavere strømforbruk – i husholdningen:

 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
 • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
 • Reparer dryppende vannkraner
 • Skru av vannet når du pusser tennene
 • Installer vannsparende toaletter
 • Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter)
 • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner
 • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
 • Vannkrevende aktiviteter som hagevanning, bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres uten at det er nødvendig. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk