Spyling av råvannstunnel ved Egga.

I tidsrommet 22-24 mai vil det foregå spyling av råvannstunelen fra Glitre til Egga. Vi stenger ned både Landfall og Klevidammen vannbehandlingsanlegg mens spylingen pågår. I den perioden vil alle kunder som til vanlig får vann fra Glitre forsynes med vann fra Asker (Asker og Bærum vannverk).

For å sikre jevn og god vannkvalitet er det behov for å foreta spyling og rengjøring av våre tuneller og ledninger med jevne mellomrom. Nå står råvannstunnelen fra Glitre og ned mot Kleivdammen vannbehandlingsanlegg for tur. Vannet fra spylingen blir sluppet ut i elva Egga.

Ikke økologisk skadelig

Vannet i Egga vil i en periode i etterkant av jobben kunne oppleves grumsete og misfarget. Glitrevannverket engasjerte NIVA til å gjennomføre en grundig analyse og evaluering forrige gang vi spylte denne tunnelen. Konklusjonen var at spylevannsutslippet ikke påvirket den økologiske tilstanden i Egga.

Reservevann fra Asker

En viktig motivasjon for å investere i reservevann Glitre-Asker (RGA) ledningen i 2006 var å kunne gjøre slike arbeider mulig. RAG en gjensidig reservevannforbindelse mellom Glitrevannverket og Asker og Bærum vannverk. Forbindelsen sikrer kontinuerlig fullverdig vannkvalitet, også når det vanlige vannbehandlingsanlegget tas ut av drift som nå for å gjøre nødvendig spyling.

Samkjøring av vannbehandlingsanlegg som er i daglig drift er den beste og sikreste reservevannløsningen. Det er en tilsvarende forbindelse, i mindre målestokk, mellom Landfall og Røysjø vannbehandlingsanlegg.

Ordforklaring og nyttige linker

Råvann: ubehandlet vann som skal gjennomgå en vannbehandling

Lurer du på hvor du får vannet ditt fra? Se kart over vannforsyningsområder.

Niva rapport: NIVA Glitretunnel Spyling Rapp. 6839-2015