Status vannforsyning fra Glitrevannverket

Vakkert ved Glitrevannet

Glitre har god kildekapasitet.  Foto Per Fjordvang

Det har vært en varm vår og sommer med til dels svært høyt vannforbruk. Prognosene så langt ser ut som om dette vil fortsette. Noen steder i landet er det innført ulike tiltak for å spare på vannet. Glitrevannverket opplevde at det var noen flaskehalser i distribusjonssystemet da vannforbruket var svært høyt i mai. Vi gikk da ut og oppfordret til redusert vannforbruk.  Etter det har vannforsyningen gått som normalt. På det meste i mai lå døgnforbruket på 750 l/s. Nå ligger det på 650 l/s.

Glitrevannverket har gode vannkilder med god kildekapasitet. Vannivået i Glitre og Røysjø har falt med henholdsvis 80 cm og  40 cm.  Selv om vi ser at vannstanden synker har vi fortsatt svært god margin. Vi har konsesjon på å regulere 4 meter i Røysjø og opptil 10 meter i Glitre, uten at det er aktuelt å regulere så hardt. Vi har også god reservevannforsyning, særlig med den store reservevannledningen mellom Asker og Bærum vannverk og vårt vannverk.

For å sikre god og trygg vannleveranse til de 150 000 innbyggerne vi forsyner med vann følger vi nøye med på vannforbruket, så vi kan sette inn tiltak i god tid om det skulle bli nødvendig.

Når dette er sagt, vil vi likevel minne om at vann er en verdifull ressurs, og et bevisst forhold til vannforbruket er bra både for lommeboka og miljøet.

Fornuftig hagevanning:

  • Prioritere blomster og busker.
  • Plenen din er robust og tåler godt å tørke ut. Når regnet kommer blir den grønn igjen.
  • Vann med vannkanne, unngå vannspreder.
  • Vann om kvelden. På dagtid fordamper mye av vannet med en gang.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
  • Vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og liknede bør ikke gjøres i en lang varmeperiode. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.
  • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte, dvs 2-3 cm vann).
  • Pass på at utendørskraner ikke står og lekker.

Vil du ha flere gode vannsparetips så ta en titt her.

En vannkanne sparer vann og vanner bare der det trengs. Foto Bjørnar Leirset