Stilling ledig: Daglig leder

 

Vi søker en utviklingsorientert og samlende leder med forståelse for Glitrevannverkets samfunnsoppdrag. Beredskap, sikkerhet og innovasjon er sentrale stikkord for virksomheten. Stillingen krever evne til å kombinere kontinuerlig drift med utviklingsprosjekter. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt utvist evne til god økonomistyring og skriftlig fremstillingsevne. Kjennskap til offentlig forvaltning og selskapsorganisering er en fordel. Vi ønsker en handlekraftig daglig leder med gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse. Du mestrer å kombinere et strategisk perspektiv med blikk for praktisk gjennomføring.

Det forventes relevant høyere utdanning fortrinnsvis teknisk. Du må ha relevant ledererfaring, gjerne fra drifts- og prosjektrelatert virksomhet innen f.eks industri eller infrastruktur i VA-bransjen.

Glitrevannverket kan tilby en utviklende lederrolle i et selskap av stor samfunnsmessig betydning. Lønn etter avtale. For mer informasjon om stillingen kan du ta uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi.

CV og søknad sendes innen 24.mai 2019 til kontakt@amropdelphi.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Det vil deretter bli utarbeidet offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. Det gis tilbakemelding på denne vurderingen før søkerlisten ferdigstilles slik at søknaden evt. kan trekkes.

Kontaktperson: Randi Flugstad
Telefon:
90 58 41 38
Arbeidssted:
Drammen
Søknadsfrist:
24. mai 2019

 

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Glitrevannverkets kjerneoppgaver er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres vann til Frogn kommune og til deler av Sande kommune i Vestfold. Dette innebærer vannforsyning til om lag 150 000 innbyggere.

Selskapet har i dag 23 ansatte og et driftsbudsjett på kr 51 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene. Glitrevannverket er et solid og veldrevet selskap med ambisjoner om å være et av de ledende fagmiljøene.