Stilling ledig: Utviklingsansvarlig

Som utviklingsansvarlig i Glitrevannverket har du hovedansvaret for utviklingsprosjekter/utredninger/analyser innen vannforsyningen vår. Til stillingen hører også en del saksbehandling.

Dagsaktuelle utredningstema er utvikling av regional vannforsyning, sikkerhet/beredskap, innovasjon/teknologiutvikling og miljø/bærekraft.Våre ønsker:

Vi søker en samarbeidsorientert medarbeider med relevant høyere utdanning og erfaring fra utviklingsarbeid og prosjektledelse. Det forventes kompetanse innen vannforsyningsvirksomhet. Analytisk evne tillegges vekt.

Kompetanse innen vannkjemi og mikrobiologi er en fordel.

Vi tilbyr:

Moderne og trivelige lokaler i et godt arbeidsmiljø i Kobbervikdalen i Drammen.

Vi kan tilby lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger og et godt arbeidsmiljø. Det er pliktig innskudd på 2% av bruttolønn i selskapets pensjonsordning.

For mer informasjon om stillingen kan du ta uforpliktende kontakt med daglig leder Arild Eek 90645656 / arild.eek@glitre.no .

Søknadsfrist: 

Søknad og CV sendes innen 07. juni 2019 til post@glitre.no, merk søknad utviklingsansvarlig .

Tiltredelse etter nærmere avtale, helst innen 1.10.2019.

Om arbeidsgiveren:

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Selskapets kjerneoppgaver er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres vann til Frogn kommune og deler av Sande kommune i Vestfold. Dette innebærer vannforsyning til om lag 150 000 innbyggere. Selskapet er også vertskap for samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen og for samarbeid om vassdragssikkerhet.