trainee VANN

Glitrevannverket, VIVA IKS og Drammen kommune har gått sammen om et opplegg for en trainee som skal ha praksis 6 måneder i hver bedrift.

Ti kandidater til traineeVANN møttes til karrieredag på Hamar 3. mars. De ti forventningsfulle var plukket ut blant søkerne til vannbransjens egne trainee-ordning, som tilbyr 18 måneders praksis i tre forskjellige bedrifter.

Like spente var representantene for elleve bedrifter som også måtte til karrieredagen. Disse bedriftene skulle presentere seg og selge seg inn overfor kandidatene, og dessuten delta i evalueringen av kandidatene gjennom intervjuer og observasjoner.

Det ble noen intense timer for begge parter. Tiden mellom gruppeoppgaver og intervjuer ble brukt til uformelle samtaler og speed-dating mellom kandidatene og bedriftene. Dette dannet grunnlaget for vurdering av hvilke kandidater som skal få tilbud om trainee-plass fra høsten 2016.

Konklusjonen etter at bedriftene hadde hatt sitt opptaksråd sent på kvelden var klar. Tre av kandidatene får tilbud om jobb i vannbransjen, og skal dele praksis i henholdsvis Bergensregionen, Innlandet og Drammensregionen. De nye traineene vil bli presentert senere.