Verdens vanndag 22. mars; Vann og arbeidsplasser

Rent vann og trygt avløp er ikke en selvfølge i store deler av verden. I Norge har vi en velfungerende vann- og avløpinfrastruktur bygget opp over flere år. Men vi har også utfordringer som krever kompetanse, investeringer og rekruttering skal vi opprettholde dagens nivå på vann- og avløptjenestene.

Verdens vanndag kan vi bruke til å reflektere litt over at kvaliteten på vår jobb i vannbransjen er avgjørende for å sikre god kvalitet på din jobb.

Vann i verden:

Globalt jobber i dag omtrent halvparten av alle arbeidstakere i verden – 1,5 mrd. mennesker – i vannrelaterte sektorer, og omtrent alle arbeidsplasser er avhengig av vann og de som sørger for trygg levering av det. Likevel opplever millioner av mennesker som jobber med vann at jobben de gjør ikke blir anerkjent eller at de ikke blir beskyttet av grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Temaet i 2016 – vann og arbeidsplasser – viser hvordan nok kvantitet og kvalitet på vann kan endre arbeidstakernes liv og livsgrunnlag – og til og med forvandle samfunn og økonomier. Les mer påæunwater.org og påæunwater.org/worldwaterday/home/en/.