Skogliveien pumpestasjon – oppgradering

Skogliveien pumpestasjon pumper vann til Konnerud. Pumpestasjonen har nådd en alder som gjør at det er på tide å oppgradere den. Nå som reservevannforsyningen til Konnerud via Åsen og under Hagatjern er ferdigstilt kan Konnerud forsynes fra denne kanten og dermed kan Skogliveien pumpestasjon kobles ut for oppgradering og vedlikehold.

Pumpestasjon i Skogliveien
  • Planlagt prosjektperiode: 2022
  • Budsjett: 3 300 000,-

Relaterte saker