glitre-front-bilde

Figuren viser vannføringen

Figuren viser vannets reise fra kilden til forbrukeren