Nye trykkreduksjonsventiler

Bilde: rør og ventiler