Skifte av trykkreduksjonsventil

Bilde: vannrør i et ventikammer