pningsfest i Glitrevannverkets nye lokaler

Onsdag 9. september var det offisiell åpning av Glitrevannverket IKS sin nye lokaler. Ordførerne fra alle de 4 eierkommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken tok seg en liten pause i valgkampen og var med å feire at vannverket nå har fått nye, moderne, smakfulle og funksjonelle lokaler.

Blant de inviterte var, i tillegg til ordførerne som også utgjør representantskapet, styret i vannverket, leverandører, VA-lederne i eierkommunene og i nabokommunene, i tillegg til flere andre som har et forhold til vannverket.

Når et vannverk inviterer til åpning nye lokaler som har adresse Dråpen er det rett og rimelig at gjestene blir ønsket velkommen av en Vanndråpe. Daglig leder Arild Eek innledet med å fortelle om veien fra nedslitte, gamle kontorlokaler, til det nye lokalet. En prosess som har tatt flere år.

– De nye lokalene er funksjonelle og tilpasset vårt bruk. Her har vi kontorer, driftssentral, garasjer, lagerplass og arkiv samlet under et tak. Det gjør at vi kan jobbe mer effektivt, sier Eek. Interiåret er med på å skape en sammenheng mellom virksomhetens identitet og arbeidsfelt og deres lokaler. Vannets vandring fra naturlig kilde frem til vårt drikkevann fornemmes. – Trivelige omgivelser gjør noe med oss alle og ikke minst med arbeidsmiljøet. Jeg tror vi alle er stolte av de nye lokalene, og medarbeiderne har allerede vist å sette pris på å få jobbe i slike omgivelser, poengterer Eek.

Styreleder George Fulford gratulerte de ansatte med nye lokaler, og mente det var på høy tid at en viktig samfunnsinstitusjon som vannverket er, har lokaler som gjenspeiler denne rollen.

Leder av representantskapet Rune Kjålstad, ordfører i Røyken, etterlyste i sin tale vann og avløp som et tema i valgkampen. Vern av vannkilder, fornyelsestakt på gamle rør og tilpasning til et stadig våtere klima er viktige samfunnspolitiske temaer for å sikre en god vannkvalitet også i fremtiden. Som en symbolsk handling for å markere bygget som åpent drakk han et glass med godt, rent van rett fra springen.

I samband med at Glitrevannverket har flyttet til nye lokaler har vi også fått nye, moderen nettsider som vi håper folk vil besøke og lære mer om vårt viktigste næringsmiddel.

Mer om prosjekter

Les mer

Mer om vann

Les mer

Mer om Glitrevannverket

Les mer