Rune Kjøstad åpner Dråpen

Rune Kjølstad drikker en glass vann for å markere åpningne av Glitrevannverkets lokaler. Daglig leder Arild Eek ved siden av.