Aktuelt

  • Gjeting i Finnemarka

    Gjeting i Finnemarka

    Finnemarka beitelag har utfordringer med at dyr gå ned til bygds og skaper farlige situasjoner for seg selv og andre. Glitrevannverket ønsker at beitedyrene i størst mulig grad holder seg borte fra Glitre. Som et forsøksprosjekt har vi i år gått sammen om å ansette Johan Dahlgren for å

    Les mer