Bever som bacheloroppgave

I løpet av vårsemesteret vil Eskild E. Myhre skrive sin bacheloroppgave om beverbestanden i Røysjømarka.

Eskild Ebbestad Myhre har hatt sommer jobb hos Glitrevannverket flere somre på rad mens han har studert på høgskolen i Bå. Det var derfor naturlig for han å spårre etter en passende bacheloroppgave hos oss. Det har de siste årene etablert seg flere bevere i Røysjømarka og Glitrevannverket har lurt på endel problemstillinger i forhold til dette, blant annet hvor mange er det snakk om og hvor oppholder de seg. Dette var en problemstilling som passet bra med hva Eskild kunne tenke seg å jobbe med, og oppgaven blir derfor først og fremst en takseringsoppgave.

De 2 siste månedene har Eskild gjort endel feltarbeid i Røysjømarka og det meste av registreringsarbeidet er nå fullfårt. Feltarbeidet har gått ut på å registrere hytter og demninger, og om de er i bruk eller ikke. «Beverfelt» enkelttrær og større «hogstfelt» er også registrert. Til registreringen er det brukt GPS på mobiltelefonen og app-en ArcGIS Collector.

På bakgrunn av registrerte data skal Eskild lage et kart, der man blant annet kan si noe om tettheten av bever i området.Vi følger selvfølgelig spent med på arbeidet med oppgaven og vil presentere den ferdige oppgaven når sensuren har falt. Enn så lenge ønsker vi lykke til!