God effekt for sommerkampanjen #vernvannkildene

-Det å være tilstede og måte folk som ferdes i områdene rundt Glitre og Røysjø har hatt god effekt. Mange har satt pris på og uttrykt forståelse for informasjonen de har fått, og flere har etterspurt mer skilting og informasjon, sier Per Ringnes, driftssjef i Glitrevannverket.

Har du vært på tur ved Røysjø eller Glitre i sommer? Da har du kanskje truffet en av Glitrevannverkets medarbeidere som har vært ute på sommerkampanjen #vernvannkildene.

-Målet med kampanjen har vært å skape forståelse for hvorfor det er så viktig å vise hensyn når man ferdes ved drikkevannskildene og i nedbørfeltet rundt. Og informere om hva hver enkelt kan bidra med for å sikre rent og friskt drikkevann for generasjoner, forteller Ringnes.

De fleste medarbeiderne har bare mått velvilje når de har delt ut informasjon og nett fra Glitrevannverket, men de har også dessverre mått folk som har opptrådt lite hensynsfullt.

-Det grelleste eksemplet er de som etablerte en ulovlig latrine i vannkanten ved Røysjø. Dette ser vi svært alvorlig på, og har rapportert hendelsen inn til Mattilsynet. Det viser at det er behov for kampanjen og at vi kan bli enda flinkere til å skilte og informere, understreker Ringnes.

 

God oppslutning om kampanjen i sosiale medier

I tillegg til å være tilstede ved vannkildene, har Glitrevannverket kjårt kampanjen #vernvannkildene på facebook og instagram.

-Vi har fått mange til å følge fb-siden og like de meldingene vi legger ut, og ser helt klart behovet for å fortsette dette kommunikasjons- og holdningsarbeidet. Målet er å fortsette tilstedeværelsen ved vannkildene og videreføre arbeidet med å informere, sier Ringnes.