Forhåndstapping av Glitre

Glitredammen tapping

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med en snørik vinter og det som ser ut til å bli en sen vår, har Glitrevannverket begynt å forhåndstappe Glitre for å gi plass til smeltevann og derved bidra til å dempe en mulig vårflom.

Vi ser for oss å senke Glitre ca. 1,0 m under høyeste regulerte vannstand. Glitre har i tillegg 1,0 m flomdempingsmagasin får vannet går i overløpet. Det vil si at det er et «reservevolum» til 2 meter vannstandstigning.

Snømålinger i viser at det er mer enn dette som magasinert vann i snø i nedbørfeltet nå, men vi vil tappe under smelteprosessen for å ha en kontrollert vannstandsstigning. Det er alltid usikkert hvor mye av snøen som blir vann til avrenning og hvor mye som går som fordamping. Nå tappes det både fra rørledning i elva Egga og luketapping fra demningen i Glitre. Ved å tappe kontrollert nå åpnes også bekkeløpet sakte og det er mindre fare for isgang.

Senkning av vannstanden fører til oppsprekking av isen langs land. Dette kan være skjult under snøen. Alle må vise aktsomhet ved ferdsel på og ved isen.

Det er helt forbudt å bevege seg på isen ved demningen på Glitre da luketapping svekker isen betydelig.

Dette blir skiltet.