Salar Valinia fra NIVA og Rune Aamold fra Statskog