Forsterket vannbehandling på Røysjø

Foto: Dag-Runar Hansen og Ketil Borgevad ved UV-anlegget.

Glitrevannverket jobber kontinuerlig med å sikre leveranse av trygt, godt og nok vann til enhver tid. Det nyeste tiltaket i dette arbeidet er innstallering av 3 UV-aggregat på Røysjø vannbehandlingsanlegg. I disse dager settes det i full drift. UV-aggregatene bestråler vannet med ultrafiolett – lys slik at eventuelle parasitter og bakterier blir uskadeliggjort.

Glitrevannverket er heldige som har gode vannkilder som ligger godt beskyttet, og dermed i utgangspunktet har veldig god vannkvalitet. Det er derfor tilstrekkelig med en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling. Ved 3 av våre 4 vannbehandlingsanlegg inngår UV-anlegg allerede i vannbehandlingen. For Røysjø vannbehandlingsanlegg har det til nå ikke vært vurdert som nødvendig.

For et par år siden ble det kjent at beverbestanden i Røysjømarka åkte. Samtidig har det vært en befolkningsåkning i randsonen til marka. Dette utgjør et økt press og dermed en mulig økt forurensningsfare på en ellers godt beskyttet vannkilde. Glitrevannverket igangsatte derfor en forstudie i 2015 for å se på mulighetene for å installer UV-anlegg på Røysjø vannbehandlingsanlegg som et ekstra sikkerhetstrinn.

Etter prosjektering og valg av UV-aggregat startet selve detaljplanleggingen for hvordan det nye UV-anlegget med 3 UV-aggregater skulle få plass i det eksisterende bygget. Det har bare gått 4 måneder fra vi satte ting i bestilling til alt nå er i drift, så det har vært en rask og effektiv prosess. Nå bestråles alt vannet med UV-lys (ultrafiolette stråler) som en ekstra sikkerhet for å uskadeliggjøre eventuelle parasitter og bakterier.

Som et forsterkende ledd i oppgraderingen av vannbehandlingsanlegget er det også montert et nytt og større strømaggregat slik at hele anlegget fortsetter å produsere vann som normalt ved eventuelt strømbrudd. Hele oppgraderingen har kostet 4 millioner. Og denne investeringen vil være med å sikre rent, friskt og godt vann for generasjoner.

Nye vannledninger
En av de store utfordringene i vannbransjen er at utskiftningen av gamle rør går for sakte, og at vi dermed har rør som lekker ut vann av den beste kvalitet. Glitrevannverket har det siste året hatt fokus på dette i forsyningsområdet fra Røysjø. Så i 2016 ble 6,5 km rør skiftet ut på strekningen mellom Røysjø, Fjell og Åskollen. Med den investeringen på nesten 40 millioner har vi sikret sikker vanntransport de neste 50-100 år.

Vannbehandlingen på Røysjø
På Røysjø vannbehandlingsanlegg, som tar råvann fra Røysjø, består vannbehandlingen av en grovsil i selve det dype inntaket i vannet, så en mer finmasket sil i inntaket til selve vannbehandlingsanlegget. Deretter bestråles alt vannet med ultrafiolette stråler i UV-anlegget. Råvannet er i utgangspunktet relativt surt med pH 6,2, likevel tilsettes vannet CO2-gass for å gjøre det surere. Det gjør at vannet når det føres gjennom et filter med finknust marmor, reagerer godt med marmoren, og pH øker til ønsket nivå på ca 8,3. Tilslutt tilsettes en liten mengde klor (0,5 gram klor/m3 vann). Klor og UV-lyset gir tilsammen en god beskyttelse mot eventuelle bakterier og parasitter, samt at kloren sørger for at eventuelle bakterier i ledningssystemet uskadeliggjøres. Etter vannbehandlingen føres vannet til et høydebasseng og herfra distribueres det ut på ledningsnettet.

Foto: Dag-Runar Hansen og Ketil Borgevad ved det nye strøm aggregatet.