Forum Finnemarka – referat fra møtet 16.10.18

Forum Finnemarka på befaring juni 2016.                                                                                                                                                                        Foto: Glitrevannverket

 

Forum Finnemarka er en samarbeidsarena for helhetlig bærekraftig forvaltning av naturområdene begrenset av Tyrifjorden/ Holsfjorden, Lierelva og Drammenselva.

I  2016 ble en bredt sammensatt arbeidsgruppe enige om å etablere et enkelt forum.  Dette for å være i forkant i forhold til utviklingstrender som økt befolkningsvekst og stadig større fokus på helse og bruk av naturområder som arena for rekreasjon og velvære, både i forhold til nye og gamle aktivitetsformer. Samarbeidet skal ikke primært fremme friluftsliv, men bidra til en balansert, helhetlig utvikling basert på alle legitime interesser. Siden den gang er det avholdt et årlig møte i forumet der grunneiere, offentlige etater og frivillige organisasjoner har en arena for å møtes.

16. oktober ble det tredje møtet avholdt på Friluftslivets hus i Drammen.

Referat fra møtet 16.10.18 

Presentasjoner