Fotgjenger – teller

Bilde: grå boks med klistremerker