Glitrevannverket er ikke avhengig av CO2  leveranse

Det har det siste døgnet vært mye fokus på leveranseproblemer av CObåde til vannverk og til bryggeri.  Vi kan betrygge med at Glitrevannverket ikke er avhengig av CO i sin vannproduksjon og du derfor fortsatt er sikret godt og trygt vann i springen.

Vannbehandlingsanleggene som behandler vann fra Glitre bruker ikke CO i sin i sin behandling i det hele tatt.

På Røysjø vannbehandlingsanlegg bruker vi CO men vannkvaliteten er ikke avhengig av dette.

Vi har fortsatt CO igjen på tanken til over en måned. Vi kontaktet likevel leverandøren vår, og de berolige med at de fortsatt har CO på lager og vi har høy prioritet hos dem. Om dette ikke hadde vært tilfelle ville vannproduksjonen uansett gått som normalt. Hos oss brukes CO for å øke alkaliteten utover ledningsnettet, det vil si at man kan få noe lavere pH på vannet uten CO behandling. Likevel vil dette være godt innenfor regelverket og omtrent på samme nivå som vannet fra Glitre.

Rent vann er uansett en verdifull ressurs så vi oppfordrer alle til ikke å sløse. Vil du ha gode tips for hvordan spare på vannet så ta en titt her.