God vannkvalitet? Gjester på Landfall får svaret.

Glitrevannverket ønsker å være en synlig samfunnsaktør og formidle at vi leverer verdens viktigste ressurs. Vi tar derfor gjerne imot gjester på vannbehandlingsanleggene for å få gode ambassadører som kan videreformidle vårt budskap. Tirsdag 13.10.15 var vi vertskap for Lady Circle Lier. 7 vitebegjærlige damer måtte opp og fikk en 1,5 times forelesning og omvisning på Landfall vannbehandlingsanlegg av daglig leder Arild Eek.

Arild Eek startet sitt foredrag med å vise en snutt fra et dagsaktuelt TV-program, Aktuelt på NRK fra kvelden får. I programmet settes det spørsmålstegn ved drikkevannskvaliteten i Norge, særlig siden vi får vannet vårt stort sett fra overflatekilder og disse kildene kan være utsatt for forurensning. Dette er en viktig utfordring som Glitrevannverket er svært opptatt av. Vi jobber for økt bevissthet og forståelse for behovet for å verne drikkevannskildene og at hver enkelt kan være med å ta ansvar for en sikker og god råvannskvalitet.

Budskapet i foredraget for øvrig var at Glitrevannverket er en miljøvennlig kompetansebedrift som ivaretar og leverer rent, godt og nok vann 24 timer i døgnet 365 dager i året. Vi har gode rutiner for vannprøvetaking, en driftsovervåking med over 2000 sensorer som gir alarm når noe er utenfor normalen, og gode beredskapsplaner og reservevannkilder ved behov. Glitrevannverket i samarbeid med våre eiere og kunder har en avgjørende samfunnsmessig betydning som også er svært viktig i et folkehelseperspektiv.

Vannbransjen i Norge har store utfordringer. Den enorme infrastrukturen som transporterer vann ut til den enkelte abonnent og frakter vannet videre til renseanlegg er stedvis gammelt og med lekkasjer. I dag er det et etterslep på utskiftningen som krever en høyere fornyelsestakt om ikke fremtidens generasjoner skal sitte med regningen. Klimaendringene rammer også vannbransjens infrastruktur og setter avløpssystemet og overvannshåndteringen under press. Befolkningsvekst utfordrer kildekapaisiteten og gir økt press på aktivitet i nedbørsområdene.

Da Lady Circle Lier sa farvel, hadde de fått mange gode samtaleemner til selskapslivet. Vi håper at besøkene vil hjelpe oss med å spre budskapet om at alle kan være med på å bidra til å skjerme vannkildene, så vi får beholde det gode vannet vi har. Forurenses vannet av omfattende bruk og tilsig fra aktiviteter i tilknytning til vannkilden, må det andre dyrere og mindre miljøvennlige vannbehandlingsprosesser til for å gi innbyggerne godt vann.

Mer om prosjekter

Les mer

Mer om vann

Les mer

Mer om Glitrevannverket

Les mer