Klar for å jobbe med verdens viktigste infrastruktur?

Glitrevannverket står foran store investeringsprosjekt i årene som kommer, både nyanlegg og renovering. Med økt vektlegging på teknologiutvikling/innovasjon og kvalitet i alle ledd fra skisseprosjekter til gjennomføring trenger vi økt prosjektkapasitet.

Vi søker derfor etter:

Prosjektleder

Arbeidsoppgaver:
» Lede utbyggingsprosjekter innen vannforsyning i alle faser fra skisseprosjekt til gjennomføring. Herunder oppfølging på byggeplass.
» Kvalitetssikring i forhold til lovverk om offentlige anskaffelser og forvaltning

Kvalifikasjoner:
» Erfaring fra VA-prosjekter
» God kjennskap til offentlig forvaltning og regelverket om offentlige anskaffelser
» Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
» Dokumentert muntlig og skriftlig fremstillingsevne
» Samarbeidsevne og kunne arbeide systematisk

Vi tilbyr rette kandidaten:
» Kunnskapsrikt fagmiljø
» Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
» Konkurransedyktige betingelser
» Et stimulerende, humørfylt og inkluderende arbeidsmiljø
» En bransje med stort samfunnsansvar og nye utfordringer

Prosjektleder vil rapportere til vannverkets prosjektansvarlige og få ansvar for å lede prosjektering og gjennomføring av nyanlegg og større vedlikeholdsprosjekter. Det vil også tillegge stillingen et særlig ansvar for å sikre kvalitet i forhold til anskaffelsesregelverket.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det blir tatt hensyn til hvordan du kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten og bidra til at arbeidsmiljøet gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
Det er pliktig innskudd på 2% av bruttolønn til selskapets pensjonsordning.

Spørsmål kan rettes til:
Daglig leder Arild Eek, mobil 90645656, arild.eek@glitre.no eller prosjektansvarlig Dag-Runar Hansen, mobil 90184250, dag-runar.hansen@glitre.no.

Søknadsfrist: 07. desember 2017
Søknad med CV og annen dokumentasjon sendes elektronisk til post@glitre.no.

Om Glitrevannverket

Glitrevannverket IKS leverer vann til sine 4 eierkommuner Drammen, Nedre Eiker, Lier og Røyken samt Frogn kommune og deler av Sande i Vestfold. Selskapet er også vertskap for det felles utviklingsprogrammet Godt Vann Drammensregionen.
Selskapet har 21 ansatte og en omsetning på ca. kr. 55 mill.
Vannverkets infrastruktur består i hovedsak av 4 vannbehandlingsanlegg, ca. 12 km fjelltunneler, 120 km vannledninger med dimensjoner fra 300 til 1000 mm, 12 stk høydebasseng samt en rekke pumpe- og ventilstasjoner. Deler av anleggene ble bygget i perioden 1974-1978 ved etablering av vannverket, mens en stor del er av eldre dato.