Mikroplast i drikkevann

Mikroplast er for tiden et svært aktuelt tema. Funn av mikroplast i drikkevann er blitt fulgt opp med største alvor både på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapen er mangelfull, men ingen helsemyndigheter fraråder å drikke vann. Vann er vår viktigste næringsmiddel.

Mikroplast er for tiden et svært aktuelt tema, blant annet med oppslag i media. Det er veldig bra at media har fokus på problematikken. Funn av mikroplast i drikkevann er blitt fulgt opp med største alvor både på nasjonalt og europeisk nivå. Konklusjonen er at man trenger flere undersøkelser for å få bekreftet funnene, for å forstå hva disse funnene betyr, omfanget av problemet, og for å kunne gjøre en risikovurdering.

Prosjekt: Kartlegging av mikroplast i drikkevann

Etter at Aftenposten i september i år omtalte mikroplast i drikkevann tok vannbransjen og myndighetene, blant annet ved miljøvernminister Vidar Helgesen, umiddelbart fatt i utfordringen. Det ble omgående etablert et prosjekt Kartlegging av mikroplast i drikkevann. Prosjektet er i regi av Norsk Vann, vannbransjen nasjonale interesseorganisasjon. Mattilsynet og Folkehelseinstituttet er også tett involvert i dette arbeidet.

Drikk vann

Glitrevannverket er som alle vannverk i Norge interessert i å få mer kunnskap om utbredelsen av mikroplast i vårt drikkevann. Vi meldte derfor omgående interesse for å være med på Norsk vann sitt prosjekt. Gjennom prosjektet vil det blir tatt vannprøver og analyser av vannforsyningen i vår region etter en forsvarlig metodikk utviklet i prosjektarbeidet.
Mikroplast i næringsmidler og natur er en global utfordring. Dette gjelder i vann og andre næringsmidler, påpeker kommuneoverlege Madli Indseth i Drammen kommune. Hun mener funnene av mikroplast som er avdekket ikke gir grunn til ikke å drikke vann fra springen. Vann er vårt viktigste næringsmiddel som kroppen er avhengig av. Det er ikke grunnlag for å fraråde å drikke springvann, jeg oppfordrer derimot til økt inntak av vann fremfor brus og kaffe, sier kommuneoverlegen.

Her kan du lese om prosjektet Kartlegging av mikroplast i drikkevann. Vi ser frem til økt kunnskap om problemstillingen og vil poste relevante forskningsresultat.

 

                Glitre: en av Norges mest skjermede drikkevannskilder.