200815 venterom Dråpen

fototapet av fossende vann, stoler som ligner stein