251115 Lekkasjeseminar

folk som sitter i en konferansesal og følger med på lerret