Ny adresse

Administrasjonen og driftsovervåkingen i Glitrevannverket har flyttet til nye lokaler. Den nye adressen kunne ikke passet bedre: DRæPEN 20 i Kobbervikdalen. Vi blir nå leietager i helt nye, moderne, smakfulle og funksjonelle lokaler.

– Vi har brukt sommeren på å komme oss inn i nye lokaler, forteller Arild Eek, daglig leder i Glitrevannverket. Lokalene Glitrevannverket flyttet fra etter ca. 40 år, var svært slitneæ og lite funksjonelle. – Vinterstid var det kaldt og sommertid badstue. For forflytningshemmede var lokalene helt uegnet, og det var lite hyggelig å skulle vise frem lokalene til nyansatt og besøkende. Vannverket har vært på jakt etter egnede lokaler i en årrekke får det ble besluttet å flytte til Kobbervikdalen, forteller Eek.

Samlokalisering

Lokalene i Dråpen 20 er bygget for fremtiden. – Lokalene er funksjonelle og tilpasset vårt bruk. Her har vi kontorer, driftssentral, garasjer, lagerplass og arkiv samlet under et tak. Det gjør at vi kan jobbe mer effektivt, sier Eek og er fornøyd med at det nå er slutt på ekstra kjøring for å få med seg utstyr og verktøy fra ulike lagre og garasjer. I tillegg til Glitrevannverkets egne medarbeidere, huser lokalene de ansatte i Godt Vann Drammensregionen.

Med vekt på omgivelsene

Det er OBAS som eier bygget, men Glitrevannverket som leietager har vært sterkt involvert i utformingen. Selve bygget er detaljutformet av sivil arkitekt åystien Rognebakke og interiåret er prosjektert av Trine Hjelle interiårarkitekt MNIL i annet format as.

Hovedideen har vært å skape en sammenheng mellom virksomhetens identitet og arbeidsfelt og deres lokaler. Interiåret bærer preg av en rolig og harmonisk atmosfære hvor vannets vandring fra naturlig kilde frem til vårt drikkevann fornemmes.

– Trivelige omgivelser gjør noe med oss alle og ikke minst med arbeidsmiljøet. Jeg tror vi alle er stolte av de nye lokalene, og medarbeiderne har allerede vist å sette pris på å få jobbe i slike omgivelser, poengterer Eek.

æ

Mer om prosjekter

Les mer

Mer om vann

Les mer

Mer om Glitrevannverket

Les mer