Nye klortanker på Røysjø vannbehandlingsanlegg

Røysjø vannbehandlingsanlegg ble stoppet 5. februar og skal etter planen settes i drift igjen 12. februar. Da har vi skiftet ut den gamle klortanken med 2 nye og økt sikkerheten for klorlekkasjer ytterligere. 

For å sikre godt og trygt vann til alle, jobber Glitrevannverket kontinuerlig med drift og vedlikehold av våre vannbehandlingsanlegg. Denne gangen var det kloranlegget på Røysjø vannbehandlingsanlegg som var modent for oppgradering.

Det har frem til nå vært en stor klortank på vannbehandlingsanlegget. Når den nå var moden for utskiftning, erstattet vi den med to nye tanker. To tanker gir større fleksibilitet når det gjelder drift og vedlikehold av anlegget. I forbindelse med bytte av tankene har også oppsamlingskaret rundt tankene gjennomgått en oppgradering. Oppsamlingstankene er der for å fange opp kloren ved en eventuell lekkasje, og dermed sikre omgivelsene mot klorutslipp.

Klor tilsettes for å drepe bakterier

Vannet tilsettes klor for å ta livet av eventuelle bakterier. Siden Røysjø er en så godt beskyttet vannkilde er det bare nødvendig med en liten klordose, 0,5 gram klor/m3  vann. I tillegg til klor blir vannet bestrålt med ultrafiolette stråler (UV-stråler), dette har ikke noe å si for vannkvaliteten men dreper mikroorganismer som eventuelt har overlevd klorbehandlingen. Alt vannet vi produserer gjennomgår denne vannbehandlingen for å sikre trygt vann i springen.

Vann fra Glitre

En viktig forutsetning for god vannberedskap er at infrastrukturen er bygget opp slik at vi kan forsyne med vann fra flere kanter. Da kan anlegg stenges for vedlikehold mens vannleveransen kommer fra andre vannbehandlingsanlegg. I perioden som Røysjø vannbehandling er stengt leverer Landfall vannbehandlingsanlegg vann. Da er det Glitre som er vannkilden.

I forbindelse med at vannet kommer fra en annen kant blir det forstyrrelser i rørene og noen kan oppleve misfarget vann. Her kan du lese hva du kan gjøre om du opplever misfarget vann.

Vern vannkildene

Du kan også være med å bidra til å ta vare på den gode vannkvaliteten ved å opptre hensynsfullt i nedbørfelt og følge de restriksjoner som gjelder. Her kan du lese mer om dem.

Forskaling av fundamenter til klortankene og ny sikkerhetsbinge rundt tankene. 


Fundamenter og sikkerhetsbinger er overflatebehandlet for å forsegle rommet ved eventuelle lekkasjer.

Foto: Ketil Borgevad