Bakkebruddet pumpestasjon

Bilde: Stillaset og kran satt opp rundt pumpestasjonen