Nye vegger Bakkebruddet

Bilde: På bakken liger et vegg element klar for å reises.